fbpx

Pasar 2.0 festival

kom genieten van … exotische drankjes heerlijkste lekkernijen vet live entertainment super gezellige sfeer leuke wereldse markt zomerse ambiance bier, wijn of cocktail

©  2023 – Pasar 2.0 festival

Pasar 2.0 festival disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van deze website. Hierin wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op de website aangeboden wordt.

Intellectueel eigendom :
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag deze alleen hergebruiken met toestemming van Pasar 2.0 festival en volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke akkoord is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te dupliceren en/of hergebruiken. Het intellectueel eigendom en/of copyright hiervan berust bij te allen tijde bij – en is voorbehouden aan – Pasar 2.0 festival.

Prijzen en informatie :
Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat er gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en zoals bedoeld. Kennelijke tekortkomingen en/of onjuistheden hierin die nadrukkelijk herkenbaar zijn als programmeer- en/of typefouten en die meteen al bij eerste website bezoek geconstateerd worden kunnen nooit aanleiding geven of leiden tot een conflict achteraf , dan wel om een eventuele reeds aangegane overeenkomst met Pasar 2.0 festival te mogen ontbinden.

Redactionele juistheid :
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en onder voorbehoud van juistheid. Pasar 2.0 festival behoudt zich het recht voor om deze – indien van toepassing – te allen tijde te mogen wijzigen, verwijderen of aanpassen zonder hier vooraf enige mededeling over te hoeven doen.

Actualisatie :
Pasar 2.0 festival streeft naar een zo recent en up-to-date mogelijke website. Mocht echter ondanks de gedane inspanningen de informatie of de inhoud onvolledig en of onjuist zijn en aanleiding gegeven hebben tot aanpassing, dan kan door deze hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden.

Informatie derden :
Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard door Pasar 2.0 festival voor enige informatie die vermeld is op eventuele websites waarnaar op de site via hyperlinks en/of snelkoppelingen wordt verwezen door hierop te klikken.

Wijzigingen :
Mocht deze disclaimer inhoudelijk wijzigen, dan vindt u hier te allen tijde de meest recente versie hiervan, dan wel een aankondiging met ingang van wanneer deze gewijzigd worden onder verwijzing naar een link met de tekst naar omschrijving van toe te passen wijzigingen.

© 2023 Pasar 2.0 festival